bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych

Sylwia Kociszewska*

Trudne współpracy początki

Trudne współpracy początki

O potrzebie współpracy między ośrodkami akademickimi a przedsiębiorstwami mówiło się od wielu lat dużo i abstrakcyjnie, szczególnie w kontekście cyklicznych doniesień o poziomie bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych. Obie strony wzajemnie deklarowały potrzebę współpracy i w równym stopniu okazywały bezradność lub brak pomysłu na jej rozwijanie. Czy można już mówić o przełomie?

Wielka Brytania: Na rynku pracy jest zbyt wielu absolwentów uniwersytetów

Blisko połowa absolwentów szkół wyższych (47 proc.), którzy ukończyli studia w ostatnich pięciu latach, wykonuje pracę niewymagającą dyplomu - wynika z danych brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS). Przed kryzysem z lat 2008-09 było to 39 proc.

Czy szkoły policealne dają pracę?

Dla młodych osób, które nie chcą studiować, ale poszły do liceum i nie wyuczyły się konkretnego zawodu, szkoły policealne mogą być niezłą alternatywą na wejście w dorosłe życie zawodowe. Czy warto uczyć się w takich szkołach?

Prof. Kudrycka: polskie uczelnie nie produkują bezrobocia. Na tle UE wyróżniamy się pozytywnie

techniczne niż kilka lat temu - mówiła minister.Jej zdaniem polskie uczelnie "nie produkują bezrobocia". - Dużo większe bezrobocie jest wśród absolwentów uczelni wyższych w innych krajach Unii Europejskiej i nie mówię tu jedynie o Hiszpanii czy Grecji. W Polsce mamy około 9 proc. absolwentów szkół

Jeśli nie studia, to co?

Jeśli nie studia, to co?

? - Może stracą, a może zyskają? Aktualnie obserwujemy na rynku pracy wysoki wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów studiów wyższych, ale też pracodawców poszukujących kompetentnych pracowników, których wśród tych absolwentów znaleźć nie mogą. To oznacza, że nie ma pewności, że to studia są gwarantem

Wygrali start do kariery

Wygrali start do kariery

(od trzeciego roku studiów I stopnia wzwyż) każdego kierunku czy rodzaju studiów oraz absolwenci do 30. roku życia. Aby zostać laureatem, wystarczyło rozwiązać jedno ze 110 zadań konkursowych. Największą popularnością wśród uczestników cieszyły się takie obszary jak nauki humanistyczne, human

Zawody, które mogą zniknąć

Zawody, które mogą zniknąć

"Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych", dokumentu publikowanego przez resort pracy. - Jednym z argumentów było rosnące bezrobocie wśród absolwentów szkół policealnych tych specjalności - wyjaśnia Joanna Dębek, rzeczniczka MEN. - Według raportów Ministerstwa Pracy i Polityki

Rośnie liczba "wykształciuchów" wśród pracujących

Rośnie liczba "wykształciuchów" wśród pracujących

wykształceniem wyższym ustępują pola jedynie absolwentom zasadniczych szkół zawodowych. Niewykluczone, że różnica rzędu 0,63 punktu procentowego (98 tys. osób) zostanie zniwelowana jeszcze w 2010 roku.Z wyraźną dominacją osób z wykształceniem wyższym mamy już do czynienia na mazowieckim rynku pracy. Stanowią tam

Praca jest, brakuje umiejętności

Praca jest, brakuje umiejętności

są największe trudności. Wymieniać można dłużej, bo problem został przeanalizowany na wielu płaszczyznach, ale konkluzja jest jasna - jeżeli nic się nie zmieni, jedna z najszybciej rozwijających się branż, będzie miała luki kadrowe przy równocześnie wysokiej stopie bezrobocia wśród młodych. Do kogo

Dobra uczelnia = dobra praca

Dobra uczelnia = dobra praca

przekwalifikować.Nie tylko w Polsce młodzi mają problem z zatrudnieniem. W zeszłym roku jeden na pięciu absolwentów szkół wyższych w Wielkiej Brytanii nie miał pracy. Był to najwyższy poziom bezrobocia wśród młodych odnotowany od połowy lat 90. Z danych brytyjskich urzędów statystycznych wynika, że ok. 40 proc

Minister pracy: rzucamy koło na ratunek młodym

Minister pracy: rzucamy koło na ratunek młodym

czy medyczne. Ale ci, którzy wybrali szkolnictwo wyższe o charakterze ogólnym, mają już znacznie trudniej, bo nie mają twardych umiejętności zawodowych. Czasami absolwenci uczelni technicznych mają dziesięciokrotnie większy wybór ofert pracy.Większość nie kończy jednak uczelni technicznych.- To

Statystyczny bezrobotny to nie magister

wykształceniem przybywa, owszem. Ale wciąż to nie oni mają największe kłopoty na rynku pracy.Aby zbudować charakterystykę bydgoskiego bezrobotnego i poziom zapotrzebowania na konkretnych fachowców na lokalnym rynku pracy, PUP stworzył specjalny raport. Na czele bezrobotnych są absolwenci szkół zawodowych. Wśród

Jak to się robi we Francji?

Jak to się robi we Francji?

Katarzyna Pawłowska-Salińska: Ile osób rocznie kończy szkoły wyższe we Francji?- Ok. 570 tys. A jaki jest wśród nich poziom bezrobocia?- Wśród wszystkich osób w wieku mniej więcej 25 lat bezrobocie wynosi powyżej 15 proc. Ale absolwentów uczelni wyższych bez pracy jest mniej niż 7 proc. (około

Bezrobocie młodych: czy można im pomóc?

Bezrobocie młodych: czy można im pomóc?

Uczestnicy konferencji - ok. 500 osób - w jej trakcie brali udział w sondzie. Na pytanie "Czy Unia Europejska ma pomysł na walkę z bezrobociem wśród młodych?" aż 39 proc. głosujących odpowiedziało "nie", tyle samo - "tak", a co piąta osoba wstrzymała się od głosu. Pod

Przestać młodzież kształcić do bezrobocia

Przestać młodzież kształcić do bezrobocia

Tak wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży to porażka wynikająca z fatalnych działań publicznych (polityków, administracji), ale także społecznych, lokalnych. Nie doszło do mobilizacji, aby ułatwić młodzieży stawianie pierwszych kroków na rynku pracy, czyli w dorosłość. Zamiast tego

Rynek pracy A i B

Rynek pracy A i B

lubuskim (14,9%). Lepiej prezentowała się ściana wschodnia: województwo podlaskie, lubelskie (obydwa po 12%) i podkarpackie (14,7%).Obok terytorialności bezrobocia, podział na rynku pracy można zaobserwować także wśród pracowników. Granicę wyznaczają ich kwalifikacje, chęć doskonalenia zawodowego czy

Studenci aktywni na rynku pracy

Studenci aktywni na rynku pracy

Co trzecia młoda osoba aktywna na rynku pracy pozostaje bez stałego zatrudnienia. Co więcej - według prognoz w ciągu kilku najbliższych lat wskaźnik ten może wzrosnąć do 50 proc. Wśród absolwentów szkół wyższych w III kwartale 2013 r. bezrobocie wynosiło ok. 24 proc. Aby nie dołączyć do grona osób

Co teraz rząd zrobi dla młodych

Co teraz rząd zrobi dla młodych

Jak młodym pomóc wejść na rynek pracy? Czy trzeba pomagać im, czy pracodawcom? Szczególnie, że dziś na jedno miejsce pracy przypada nawet 27 osób poszukujących zajęcia. A w ciągu najbliższych czterech lat na rynek pracy wejdą 2 mln absolwentów szkół wyższych. Eksperci (ekonomiści, członkowie

Przyjmą każdą pracę

Przyjmą każdą pracę

Jeszcze w 2008 r. było ich niewiele ponad 300 tys. Na dodatek według GUS ponad jedna trzecia bezrobotnych, którzy nie ukończyli 27 lat, to absolwenci szkół wyższych.- Jak to możliwe? Całe życie mama mi powtarzała, że kto się nie chce uczyć, będzie nosił paczki w sklepie. A magister będzie miał

Uczelnie wyższe, ale czy lepsze?

Co równie ważne - dostęp do wykształconej kadry w dużej mierze determinuje ilość i jakość zagranicznych inwestycji. A polscy absolwenci nie są przygotowani do pracy w zaawansowanym środowisku biznesowym. Potwierdzają to statystyki. W marcu 2010 r. bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych w

Wykształcenie na papierze

Wykształcenie na papierze

. Wolny rynek spowodował, że uczelnie niepubliczne ilościowo dominują na polu edukacji. Wśród 456 szkół wyższych funkcjonujących w Polsce w roku akademickim 2008/2009, znalazło się jedynie 131 jednostek publicznych. Resztę stanowiły uczelnie prywatne.W porównaniu z początkiem lat 90. Obecnie liczba

Powrót złotej rączki

Powrót złotej rączki

". Profesor od 2000 r. analizuje warunki i jakość życia Polaków. - Jeszcze 10 lat temu wystarczył licencjat, żeby zadowolić rodziców. Dziś pragną widzieć w dzieciach magistrów, a nawet doktorów. Niezależnie od tego, co się mówi o bezrobociu wśród absolwentów studiów i umowach śmieciowych, ciągle

Młodzi trzy razy nic

powodu bezrobocie wśród młodzieży jest zawsze wyższe niż w populacji ogółem. Ale recesja spowodowała znaczne pogorszenie - kryzys zawsze najbardziej odbija się na młodych. Widać to po rosnącej liczbie NEET-sów. NEET słono kosztuje Co sprawia, że jedni stają się NEET-sami, a inni nie? Zdaniem autorów

Skandynawskie programy walki z bezrobociem. Sprawdzą się w Polsce?

program gwarancji dla młodych. Pod koniec lutego na tę propozycję przystali unijni ministrowie pracy. Osiągnięcie porozumienia w ciągu trzech miesięcy to na unijne standardy prawdziwy rekord szybkości. To dlatego, że bezrobocie wśród młodych jest już palącym problemem w całej Europie. Jak podaje Eurostat

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

zdaniem niepokojące jest to, że mimo zróżnicowanych systemów aktywizacji w UE, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, nadal niemal cała Unia Europejska boryka się z problemem narastającego bezrobocia wśród młodych ludzi.Z najnowszych badań CBOS wynika, że ponad 70 proc. Polaków pozytywnie ocenia

Ubywa bezrobotnych po studiach

Tak wynika z rankingu zawodów opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Jego autor, socjolog Alfred Czesla przeanalizował dane o bezrobotnych z Warmii i Mazur. Dane potwierdziły widoczną na rynku pracy tendencję: bezrobotnych ubywa także wśród ludzi z wyższym wykształceniem. - Rok temu było ich

Niechciani na rynku pracy

, których nikt nie czyta, mam zbyt mało dyplomów na godne stanowisko, zbyt dużo - na przeciętne. Nikt mnie nie chce. Jestem kundlem na rynku pracy.Karolina nie jest wyjątkiem. Sytuacja jest dramatyczna - nie ma pracy dla młodych Polaków. Jak podaje Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce wśród osób w wieku 15

GUS. Polak szuka pracy prawie 11 miesięcy

prawie rok (11,9 miesiąca). Co ciekawe, absolwenci zasadniczych szkół zawodowych znajdowali pracę szybciej niż pracownicy ze średnim wykształceniem. Ci pierwsi potrzebowali na to niespełna 10 miesięcy, drudzy ponad miesiąc dłużej. Z analizy kierunków wykształcenia bezrobotnych wynika, że najszybciej

Czego pragną pracodawcy

Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych otworzyło dyskusję na temat tego, ile warty jest dzisiaj dyplom i czy bez studiów można znaleźć dobrą pracę za godziwe pieniądze. Eksperci przekonują, że jest to możliwe. - Tak naprawdę wszystko zależy do stanowiska. Tam, gdzie potrzebna jest wiedza specjalistyczna

Młodzi na rynku pracy: są jacyś inni?

jeśli chodzi o dostosowanie kompetencji młodych ludzi do potrzeb rynku. - Myślę szczególnie o ministerstwach Nauki i Edukacji, bo zmiany, które podejmie Ministerstwo Pracy, muszą iść w parze ze zmianami w systemie nauczania - tłumaczył. I dodał: - Problem zmniejszenia bezrobocia wśród młodych jest

Projekt "Bilans kapitału ludzkiego" obnaża zaniedbania pracodawców

ludźmi (współpracownikami i klientami).Nadwyżki absolwentów uczelni wyższychWzrastający wskaźnik skolaryzacji na poziomie wyższym i wysokie aspiracje edukacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych (aż 87 proc. uczniów planuje dalszą edukację, najchętniej na studiach wyższych - 70 proc. badanych) powodują

Zatrudnienie i zwolnienie z pracy: perspektywy na rok 2012

szczególnie dla absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w 2012 roku będą szukać pracy. Stagnacja rynku, choć dla niektórych bezpieczna, dla nich będzie oznaczała bezrobocie lub konieczność wyjazdu z kraju - ostrzega prof. Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. W najlepszej sytuacji będą

Praca, potem studia

Aleksandra Szyłło: Czy dwudziestoparolatki z wyższym wykształceniem rozpoczynający życie zawodowe mają gorzej niż ich koledzy 10 lat wcześniej? Wskaźnik bezrobocia wśród osób w wieku 19-24 lat w Europie jest najwyższy od pół wieku. Międzynarodowa Organizacja Pracy mówi o "straconym pokoleniu

Kogo brakuje, a kto ma braki

. Konkurencją dla nich są niepubliczne placówki. Uczniowie przychodzą tu po gimnazjum albo liceum, a ostatnio przybywa absolwentów szkół wyższych, najczęściej humanistycznych. Rośnie też popularność prywatnych zaocznych szkół zawodowych, które w ciągu dwóch lat są w stanie podnieść kwalifikacje lub nauczyć

Atuty bezrobotnych kobiet

kobietę po 40 gdy wokół pełno młodych absolwentów szkół wyższych? - My zrobimy to bardzo chętnie - mówi Tomasz Nordyński, dealer aut Peugot - Poszukujemy osób do obsługi klienta zarówno w serwisie jak i w salonie. Nie ma też co ukrywać, że rynek pracy bardzo się zmienił, kiedyś na pojedyncze ogłoszenie

Dziesięć zawodowych postanowień noworocznych

czegoś we własnym zakresie. Rekrutacja czasami trwa kilka tygodni, dobrze więc zacząć aplikować jak najwcześniej. Przy odrobinie szczęścia studenci mogą trafić na płatny staż, który - jeśli się sprawdzą - ma szanse przerodzić się w etat. Bezrobocie wśród młodzieży to w Polsce poważny problem. Wg GUS

Czego się w Polsce uczyć, żeby mieć pracę

pracownicy handlu, a jednocześnie wielu z nich pozostaje na bezrobociu, tylko czasem z powodu złych kwalifikacji, częściej z innych przyczyn. Należy też pamiętać, że można zmieniać zawód. Absolwenci szkół wyższych mają większą zdolność do zmiany zawodu niż inne osoby. Już w 2000 r. prowadziłam badania, z

To nie jest emigracja - mówi rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu

okazały się prawdziwe.Nie przewidziałem wówczas dwóch spraw - eksplozyjnego rozwoju tanich linii lotniczych ułatwiających okresowe wyjazdy oraz bardzo groźnego i nasilającego się zjawiska wyjazdów do pracy absolwentów szkół wyższych: młodych lekarzy, inżynierów, informatyków, a więc osób kończących bardzo

Debata w Radiostacji Gazeta.pl: Jest robota

m.in.: kurator z Krakowa Jerzy Laskowski, doradca personalny z firmy Take-It Arkadiusz Świderski, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku Roland Budnik. Rozpoczął Hausner (w tle puszczono piosenkę Tedego "Wyścig szczurów"), i to pesymistycznie. - Bezrobocie wśród absolwentów to ogromny

Osobowość najważniejsza dla pracodawcy

Agata Kulczycka: Osobowość przyszłych pracowników jest dziś najważniejsza dla pracodawców w Polsce?Barbara Przywara*: W 2005 r. przeprowadziliśmy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie badania porównujące preferencje naszych pracodawców i pracodawców niemieckich z regionu zbliżonego

Raport "Gazety Praca" o bezrobociu wśród młodych ludzi

dramat przeżywać będą absolwenci studiów nauczycielskich - mówi Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Jest ich ponad dwa razy więcej niż studentów innych nauk społecznych - przede wszystkim psychologów. A to kierunek, który ma przyszłość. Rosnąć będzie popyt na specjalistów od

Targi Pracy Jobbing - wywiad z organizatorami

przyjmują naszych studentów i absolwentów do działów HR, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i problematyki rekrutacji. Zainteresowanie to jest pochodną tempa wzrostu gospodarki i inwestycji. W przypadku szkół wyższych o różnych profilach edukacyjnych może to oczywiście różnie wyglądać.Co można uzyskać

Na jakim rynku lądują młodzi ludzie?

zamieszkania.Wykształcenie i doświadczenieCzym wyższe wykształcenie, tym mniejsze bezrobocie. Układa się to po kolei: od osób z wykształceniem podstawowym (w końcu 2001 r. - 22,6 proc. bezrobotnych wg GUS) do osób po studiach (tylko 6,4 proc.). Właściwie prawie po kolei, bo najwyższe bezrobocie - 22,9 proc. - jest wśród

Bierni kontra wykształceni - o kondycji polskich bezrobotnych

. Okazuje się, że krótkotrwale bezrobotni, czyli w większości świeżo upieczeni absolwenci, mają niejednokrotnie znacznie wyższe kwalifikacje, niż osoby już pracujące. Ponad połowa z nich deklaruje znajomość języka obcego, tymczasem wśród osób na etatach, taką umiejętnością może pochwalić się jedna trzecia

Praca czeka! - o sytuacji na rynku pracy w Polsce

przyszłościowym zawodem. Ten rocznik wejdzie na rynek pracy w okresie najgorętszych przygotowań do Euro 2012, ale już teraz nasi absolwenci nie narzekają na bezrobocie. W przypadku technikum wchodzącego tego zespołu szkół najwięcej tegorocznych absolwentów gimnazjów interesuje nauka na kierunku technik

Pomoc publiczna w walce z bezrobociem

poszukiwaniu pracy. O dofinansowanie mogły się starać uczelnie, organizacje studenckie oraz inne instytucje z osobowością prawną działającą na rzecz walki z bezrobociem wśród ludzi młodych. W biurze kariery Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie studenci wypełniają

Ranking zawodów: kto ma największe szanse na pracę w Europie

stanowisk wynikają m.in. z faktu, że studia o profilu technicznym nie cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Jednak ukończenie nawet renomowanej uczelni nie wystarczy, aby zdobyć zatrudnienie. Polacy, którzy chcą skorzystać z propozycji docierających do pośredników z zagranicznych

Gdzie dają pracę w Polsce

personalnego HRK. Czy nowy trend zmieni coś na mapie bezrobocia? Nasi rozmówcy unikają jednoznacznych odpowiedzi. Z jednej strony zagraniczne koncerny zatrudniają nie tylko specjalistów (którzy nie mają kłopotów z pracą), ale i absolwentów, którzy do tej pory zawyżali statystki bezrobocia. Ale też np. na

Dlaczego młodzi wybierają kierunki, które nie dają pracy?

- twierdzi dr Krzysztof Bondyra, socjolog, koordynator badań, których celem jest sprawdzenie zgodności oferty edukacyjnej szkół wyższych z potrzebami pracodawców. Według niego absolwenci szkół średnich mogliby wybierać lepiej. - Wolą jednak kierunki łatwe i przyjemne. Na których nie trzeba być mocnym z

Program "Pierwsza praca"

W styczniu bezrobocie doszło do katastrofalnego poziomu 18 proc. (3,2 mln bezrobotnych). Co w tej sytuacji proponuje minister pracy Jerzy Hausner? Przede wszystkim stworzony dla absolwentów program "Pierwsza praca". Pomóc na początku Bezrobocie wśród absolwentów wynika z nawarstwienia

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

, jak i wyższym. Dostępność szkół podstawowych i średnich jest jednakowa dla dziewcząt i chłopców. Dane dotyczące liczby dziewcząt wśród uczniów i absolwentów szkół średnich zawodowych wskazują, że średnio w latach 1991-1997 w szkołach średnich zawodowych, dziewczęta stanowiły 47,3% uczniów (50,2

Pokolenie bezrobotnych

wyższej szkoły, ale to, jaką szkołę się skończyło, jaki wydział. Pracodawcy chętnie sięgają po absolwentów tych uczelni, z których wywodzą się inni sprawdzeni pozytywnie pracownicy. Pojawia się też opinia, że zbyt dobre wykształcenie może okazać się barierą w szukaniu pracy. - Te badania po raz pierwszy

Raport AIG i Gazety Wyborczej: Praca dla młodych (omówienie)

doświadczeniem zawodowym. Bezrobotni tych przymiotów nie posiadają, a więc starać się nie warto... I w ten sposób zaklęte koło bezrobocia się zamyka.Znajomości i "znajomości"Zadziwiająco często jako szansa na znalezienie pracy wymieniane są "znajomości". To zresztą powszechne wśród młodych

Kosiniak-Kamysz: recepta na bezrobocie wśród młodych? Szkolnictwo zawodowe i szacunek do pracy

młodych ludzi. - Szkolnictwo zawodowe jest bardzo potrzebne, bez rzemieślników się nie obejdziemy - przekonywał Kosiniak-Kamysz . Mimo że niejednokrotnie fachowiec, rzemieślnik, czy robotnik fizyczny zarabia o wiele więcej, niż absolwent wyższej uczelni, w Polsce ich praca nie jest wystarczająco szanowana

Asystentka szefa

sekretarki. Z drugiej strony swoje CV z listami motywacyjnymi przysyłają studenci kończący naukę bądź świeżo upieczeni absolwenci szkół wyższych. Bardzo dużo jest wśród nich magistrów zarządzania, marketingu albo absolwentów kierunków związanych z finansami. Wiele osób, które zgłaszają chęć pracy jako

Celnicy: zawodowi tropiciele kontrabandy

stanowiska, ale nie trzeba na nie czekać. Swoje dokumenty można przynieść zawsze do kadr w Izbach Celnych. Gdy kandydat przejdzie rozmowę kwalifikacyjną, dostaje się na trzyletni okres próbny. Kto ma największe szanse? - Nie ma co ukrywać, że preferowane jest wykształcenie wyższe - mówi Aleksandra Pokora

Zmiana zawodu

, być może łatwiej im będzie znaleźć nowe zajęcie.Ale o przekwalifikowaniu mówi się też coraz częściej jako leku na bezrobocie. Po środek ten zaczynają sięgać nie tylko pracownicy niskiego czy średniego szczebla, ale nawet dyrektorzy. Chodzi o to, żeby dostosować się do wciąż zmieniających się potrzeb i

Rodaku, zrób to sam

. Kształcenie zbyt wąskie, specjalistyczne ogranicza możliwości absolwenta na rynku pracy. Dzisiaj dobra szkoła (na każdym poziomie kształcenia) to taka, która rozwija umysł, zwiększa giętkość myślenia i uczy innowacyjności. Niepokojące jest, że od połowy lat 90. bezrobocie w Polsce staje się dziedziczne. W

Informator o nowych przepisach pomocy dla bezrobotnych

instytucjach rynku pracy. Zastąpiła ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, na podstawie której działała "Pierwsza praca". Do 1 czerwca br. głównymi beneficjentami programu byli absolwenci. Teraz jest mowa o wszystkich "bezrobotnych do 25. roku życia". Zacznij od stażu Może z

W kosmosie to samotność jest

Dorocie kredyt studencki. - Mama boi się, że przy takim bezrobociu nie znajdę pracy i go nie spłacę - mówi Dorota. - Ja o tym nie myślę. Wiem jedno - muszę studiować. Po podstawówce tylko Dorota (jedyna z całej szkoły) zdecydowała się wyjechać do Kielc. Dostała się do prestiżowego II Liceum Ogólno

"Gdybym mogła cofnąć czas, zdawałabym na kierunek, po którym od razu miałabym fach w rękach". Jak sobie radzą po latach absolwenci etnologii?

. 1,5 tys. zł, nie wpływała na konto regularnie. Koszty rehabilitacji syna skoczyły do 3 tys. zł miesięcznie. Zadłużyliśmy się, ale dzięki zajęciom dziś syn chodzi do szkoły integracyjnej i doskonale sobie radzi wśród rówieśników.Żeby więcej zarabiać, zapisałam się na kurs profesjonalnego tłumaczenia

Co studiować, by się wpasować?

Twoje szanse zwiększają studia. Ale to już nie wczesne lata 90., kiedy po dyplomie można było przebierać w ofertach. Teraz z wykształceniem trzeba trafić w niszę na rynku pracy. I jeszcze mieć pomysł, jak się w niej usadowić. Na wejściu masz też blisko 20-procentowe bezrobocie, wśród młodych ludzi

Śląsk. Nielegalni górnicy

jedna trzecia zatrudnionych. Ponad 70 tys. górników wybrało pięcioletnie urlopy - podczas których teoretycznie mieli dostawać 75 proc. ze swoich średnich ostatnich pensji. Ale naprawdę często mają wyższą pensję niż ich koledzy, którzy zostali w kopalni. Wystarczyło przez ostatnie trzy miesiące

Na Wyspie Skarbów

'89 To Dzieci Przełomu - urodzeni w drugiej połowie lat 60. i pierwszej połowie dekady Gierka. W chwili Wielkiego Przełomu chodzili do szkół średnich, studiowali, kończyli studia i podejmowali pierwszą pracę. Jeszcze nie w pełni "dorośli", ale mający świadomość zachodzących wokół zmian. W

bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Bezrobocie

. Ten typ bezrobocia określa się mianem bezrobocia frykcyjnego i jest ono zazwyczaj niskie, a także nie ma istotnego wpływu na gospodarkę. Brak doświadczenia zawodowego wśród absolwentów. Dla pracodawcy adaptacja nowozatrudnionego do stanowiska pracy zwykle jest inwestycją, której np. w warunkach wysokiego

Lista uniwersytetów i szkół wyższych w Kairze

Kair od dawna jest centrum edukacjnym nie tylko dla Egiptu, ale też dla regionu i regionu (Bliski Wschód, Afryka Północna). Kair jest też głównym ośrodkiem dla wielu urzędów regulujących egipski system edukacyjny, ma również największą liczbę szkół i instytucji szkolnictwa wyższego wśród

Polscy absolwenci francuskich wyższych szkół wojskowych

Polscy absolwenci francuskich wyższych szkół wojskowych – oficerowie Wojska Polskiego, którzy w latach 1921-1939 ukończyli studia we francuskich wyższych szkołach wojskowych, w tym w Wyższej Szkole Wojennej (franc. École Supérieure de Guerre) i Morskiej Szkole Wojennej (franc. École de Guerre

Centrum Wyższych Studiów Wojskowych

Korpusu Nr VI Franciszek Meraviglia-Crivelli nie został wymieniony wśród absolwentów. 15 płk Stanisław Sochaczewski dowódca VII BK 16 płk Janusz Głuchowski dowódca I BK 17 płk Henryk Brzezowski dowódca 5 SBK III KursPoczątkowo III Kurs miał się rozpocząć 15 listopada 1925. Na kurs został powołany

Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy

około 400 absolwentów, a wśród nich m.in. Janusz Stanecki, Krzysztof Herdzin, Eleonora Harendarska, Alicja Weber, Barbara Gogol-Drożniakiewicz. Wśród kadry pedagogicznej Państwowego Liceum Muzycznego, znajdowali się muzycy, którzy byli jednocześnie członkami orkiestr: Polskiego Radia, Pomorskiej Orkiestry

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.