bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych

Sylwia Kociszewska*

Trudne współpracy początki

Trudne współpracy początki

O potrzebie współpracy między ośrodkami akademickimi a przedsiębiorstwami mówiło się od wielu lat dużo i abstrakcyjnie, szczególnie w kontekście cyklicznych doniesień o poziomie bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych. Obie strony wzajemnie deklarowały potrzebę współpracy i w równym stopniu okazywały bezradność lub brak pomysłu na jej rozwijanie. Czy można już mówić o przełomie?

Wielka Brytania: Na rynku pracy jest zbyt wielu absolwentów uniwersytetów

Blisko połowa absolwentów szkół wyższych (47 proc.), którzy ukończyli studia w ostatnich pięciu latach, wykonuje pracę niewymagającą dyplomu - wynika z danych brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS). Przed kryzysem z lat 2008-09 było to 39 proc.

Prof. Kudrycka: polskie uczelnie nie produkują bezrobocia. Na tle UE wyróżniamy się pozytywnie

Polskie uczelnie nie produkują bezrobocia; w Polsce mamy około 9 proc. absolwentów szkół wyższych, którzy nie mogą znaleźć pracy, w innych krajach UE ta stopa jest wyższa - powiedziała w poniedziałek we Wrocławiu minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Minister pracy: rzucamy koło na ratunek młodym

Minister pracy: rzucamy koło na ratunek młodym

czy medyczne. Ale ci, którzy wybrali szkolnictwo wyższe o charakterze ogólnym, mają już znacznie trudniej, bo nie mają twardych umiejętności zawodowych. Czasami absolwenci uczelni technicznych mają dziesięciokrotnie większy wybór ofert pracy.Większość nie kończy jednak uczelni technicznych.- To

Rośnie liczba "wykształciuchów" wśród pracujących

Rośnie liczba "wykształciuchów" wśród pracujących

wykształceniem wyższym ustępują pola jedynie absolwentom zasadniczych szkół zawodowych. Niewykluczone, że różnica rzędu 0,63 punktu procentowego (98 tys. osób) zostanie zniwelowana jeszcze w 2010 roku.Z wyraźną dominacją osób z wykształceniem wyższym mamy już do czynienia na mazowieckim rynku pracy. Stanowią tam

Dobra uczelnia = dobra praca

Dobra uczelnia = dobra praca

przekwalifikować.Nie tylko w Polsce młodzi mają problem z zatrudnieniem. W zeszłym roku jeden na pięciu absolwentów szkół wyższych w Wielkiej Brytanii nie miał pracy. Był to najwyższy poziom bezrobocia wśród młodych odnotowany od połowy lat 90. Z danych brytyjskich urzędów statystycznych wynika, że ok. 40 proc

Statystyczny bezrobotny to nie magister

wykształceniem przybywa, owszem. Ale wciąż to nie oni mają największe kłopoty na rynku pracy.Aby zbudować charakterystykę bydgoskiego bezrobotnego i poziom zapotrzebowania na konkretnych fachowców na lokalnym rynku pracy, PUP stworzył specjalny raport. Na czele bezrobotnych są absolwenci szkół zawodowych. Wśród

Bezrobocie młodych: czy można im pomóc?

Bezrobocie młodych: czy można im pomóc?

Uczestnicy konferencji - ok. 500 osób - w jej trakcie brali udział w sondzie. Na pytanie "Czy Unia Europejska ma pomysł na walkę z bezrobociem wśród młodych?" aż 39 proc. głosujących odpowiedziało "nie", tyle samo - "tak", a co piąta osoba wstrzymała się od głosu. Pod

Jak to się robi we Francji?

Jak to się robi we Francji?

Katarzyna Pawłowska-Salińska: Ile osób rocznie kończy szkoły wyższe we Francji?- Ok. 570 tys. A jaki jest wśród nich poziom bezrobocia?- Wśród wszystkich osób w wieku mniej więcej 25 lat bezrobocie wynosi powyżej 15 proc. Ale absolwentów uczelni wyższych bez pracy jest mniej niż 7 proc. (około

Studenci aktywni na rynku pracy

Studenci aktywni na rynku pracy

Co trzecia młoda osoba aktywna na rynku pracy pozostaje bez stałego zatrudnienia. Co więcej - według prognoz w ciągu kilku najbliższych lat wskaźnik ten może wzrosnąć do 50 proc. Wśród absolwentów szkół wyższych w III kwartale 2013 r. bezrobocie wynosiło ok. 24 proc. Aby nie dołączyć do grona osób

Przestać młodzież kształcić do bezrobocia

Przestać młodzież kształcić do bezrobocia

Tak wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży to porażka wynikająca z fatalnych działań publicznych (polityków, administracji), ale także społecznych, lokalnych. Nie doszło do mobilizacji, aby ułatwić młodzieży stawianie pierwszych kroków na rynku pracy, czyli w dorosłość. Zamiast tego

Rynek pracy A i B

Rynek pracy A i B

lubuskim (14,9%). Lepiej prezentowała się ściana wschodnia: województwo podlaskie, lubelskie (obydwa po 12%) i podkarpackie (14,7%).Obok terytorialności bezrobocia, podział na rynku pracy można zaobserwować także wśród pracowników. Granicę wyznaczają ich kwalifikacje, chęć doskonalenia zawodowego czy

Co teraz rząd zrobi dla młodych

Co teraz rząd zrobi dla młodych

Jak młodym pomóc wejść na rynek pracy? Czy trzeba pomagać im, czy pracodawcom? Szczególnie, że dziś na jedno miejsce pracy przypada nawet 27 osób poszukujących zajęcia. A w ciągu najbliższych czterech lat na rynek pracy wejdą 2 mln absolwentów szkół wyższych. Eksperci (ekonomiści, członkowie

Przyjmą każdą pracę

Przyjmą każdą pracę

Jeszcze w 2008 r. było ich niewiele ponad 300 tys. Na dodatek według GUS ponad jedna trzecia bezrobotnych, którzy nie ukończyli 27 lat, to absolwenci szkół wyższych.- Jak to możliwe? Całe życie mama mi powtarzała, że kto się nie chce uczyć, będzie nosił paczki w sklepie. A magister będzie miał

Uczelnie wyższe, ale czy lepsze?

Co równie ważne - dostęp do wykształconej kadry w dużej mierze determinuje ilość i jakość zagranicznych inwestycji. A polscy absolwenci nie są przygotowani do pracy w zaawansowanym środowisku biznesowym. Potwierdzają to statystyki. W marcu 2010 r. bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych w

Powrót złotej rączki

Powrót złotej rączki

życia Polaków. - Jeszcze 10 lat temu wystarczył licencjat, żeby zadowolić rodziców. Dziś pragną widzieć w dzieciach magistrów, a nawet doktorów. Niezależnie od tego, co się mówi o bezrobociu wśród absolwentów studiów i umowach śmieciowych, ciągle dyplom studiów przesądza o zawodowej karierze i

Wykształcenie na papierze

Wykształcenie na papierze

. Wolny rynek spowodował, że uczelnie niepubliczne ilościowo dominują na polu edukacji. Wśród 456 szkół wyższych funkcjonujących w Polsce w roku akademickim 2008/2009, znalazło się jedynie 131 jednostek publicznych. Resztę stanowiły uczelnie prywatne.W porównaniu z początkiem lat 90. Obecnie liczba

Skandynawskie programy walki z bezrobociem. Sprawdzą się w Polsce?

Skandynawskie programy walki z bezrobociem. Sprawdzą się w Polsce?

program gwarancji dla młodych. Pod koniec lutego na tę propozycję przystali unijni ministrowie pracy. Osiągnięcie porozumienia w ciągu trzech miesięcy to na unijne standardy prawdziwy rekord szybkości. To dlatego, że bezrobocie wśród młodych jest już palącym problemem w całej Europie. Jak podaje Eurostat

Młodzi trzy razy nic

powodu bezrobocie wśród młodzieży jest zawsze wyższe niż w populacji ogółem.Ale recesja spowodowała znaczne pogorszenie - kryzys zawsze najbardziej odbija się na młodych. Widać to po rosnącej liczbie NEET-sów.NEET słono kosztujeCo sprawia, że jedni stają się NEET-sami, a inni nie?Zdaniem autorów raportu

Czego pragną pracodawcy

Czego pragną pracodawcy

Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych otworzyło dyskusję na temat tego, ile warty jest dzisiaj dyplom i czy bez studiów można znaleźć dobrą pracę za godziwe pieniądze. Eksperci przekonują, że jest to możliwe. - Tak naprawdę wszystko zależy do stanowiska. Tam, gdzie potrzebna jest wiedza specjalistyczna

GUS. Polak szuka pracy prawie 11 miesięcy

prawie rok (11,9 miesiąca). Co ciekawe, absolwenci zasadniczych szkół zawodowych znajdowali pracę szybciej niż pracownicy ze średnim wykształceniem. Ci pierwsi potrzebowali na to niespełna 10 miesięcy, drudzy ponad miesiąc dłużej. Z analizy kierunków wykształcenia bezrobotnych wynika, że najszybciej

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

zdaniem niepokojące jest to, że mimo zróżnicowanych systemów aktywizacji w UE, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, nadal niemal cała Unia Europejska boryka się z problemem narastającego bezrobocia wśród młodych ludzi.Z najnowszych badań CBOS wynika, że ponad 70 proc. Polaków pozytywnie ocenia

Uczelnia da Ci pracę?

Uczelnia da Ci pracę?

Bezrobocie wśród absolwentów polskich uczelni stale rośnie. Biura Karier starają się pomóc i przygotowują dla młodzieży różnorodne oferty pracy. Jednak nie zawsze cieszą się one zainteresowaniem. - Z ofert pracy korzysta zaledwie 10% studentów - mówi Paulina Calińska, szefowa centrum karier

Niechciani na rynku pracy

, których nikt nie czyta, mam zbyt mało dyplomów na godne stanowisko, zbyt dużo - na przeciętne. Nikt mnie nie chce. Jestem kundlem na rynku pracy.Karolina nie jest wyjątkiem. Sytuacja jest dramatyczna - nie ma pracy dla młodych Polaków. Jak podaje Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce wśród osób w wieku 15

Ubywa bezrobotnych po studiach

Tak wynika z rankingu zawodów opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Jego autor, socjolog Alfred Czesla przeanalizował dane o bezrobotnych z Warmii i Mazur. Dane potwierdziły widoczną na rynku pracy tendencję: bezrobotnych ubywa także wśród ludzi z wyższym wykształceniem. - Rok temu było ich

Młodzi na rynku pracy: są jacyś inni?

jeśli chodzi o dostosowanie kompetencji młodych ludzi do potrzeb rynku. - Myślę szczególnie o ministerstwach Nauki i Edukacji, bo zmiany, które podejmie Ministerstwo Pracy, muszą iść w parze ze zmianami w systemie nauczania - tłumaczył. I dodał: - Problem zmniejszenia bezrobocia wśród młodych jest

Zatrudnienie i zwolnienie z pracy: perspektywy na rok 2012

szczególnie dla absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w 2012 roku będą szukać pracy. Stagnacja rynku, choć dla niektórych bezpieczna, dla nich będzie oznaczała bezrobocie lub konieczność wyjazdu z kraju - ostrzega prof. Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. W najlepszej sytuacji będą

Projekt "Bilans kapitału ludzkiego" obnaża zaniedbania pracodawców

ludźmi (współpracownikami i klientami).Nadwyżki absolwentów uczelni wyższychWzrastający wskaźnik skolaryzacji na poziomie wyższym i wysokie aspiracje edukacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych (aż 87 proc. uczniów planuje dalszą edukację, najchętniej na studiach wyższych - 70 proc. badanych) powodują

Kogo brakuje, a kto ma braki

. Konkurencją dla nich są niepubliczne placówki. Uczniowie przychodzą tu po gimnazjum albo liceum, a ostatnio przybywa absolwentów szkół wyższych, najczęściej humanistycznych. Rośnie też popularność prywatnych zaocznych szkół zawodowych, które w ciągu dwóch lat są w stanie podnieść kwalifikacje lub nauczyć

Praca, potem studia

Aleksandra Szyłło: Czy dwudziestoparolatki z wyższym wykształceniem rozpoczynający życie zawodowe mają gorzej niż ich koledzy 10 lat wcześniej? Wskaźnik bezrobocia wśród osób w wieku 19-24 lat w Europie jest najwyższy od pół wieku. Międzynarodowa Organizacja Pracy mówi o "straconym pokoleniu

Bezrobotne pokolenie 25-latków

niechętnie zatrudniają ludzi młodych, a szczególnie tych bez doświadczenia. Jak wynika z badania Pentor Research International ponad 42 proc. firm ma trudności ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Co więcej, jak wynika z raportu BAEL, bezrobocie wśród absolwentów wzrosło o 11,1 proc. r

Atuty bezrobotnych kobiet

kobietę po 40 gdy wokół pełno młodych absolwentów szkół wyższych? - My zrobimy to bardzo chętnie - mówi Tomasz Nordyński, dealer aut Peugot - Poszukujemy osób do obsługi klienta zarówno w serwisie jak i w salonie. Nie ma też co ukrywać, że rynek pracy bardzo się zmienił, kiedyś na pojedyncze ogłoszenie

Kim jest polski bezrobotny?

osób nieaktywnych zawodowo.Bezrobotny niezarejestrowanyInnym zjawiskiem jest bezrobocie nierejestrowane. Według badań CBOS z marca 2009 roku, aż połowa niepracujących Polaków nie była zarejestrowana w urzędzie pracy. Wynik ten okazał się dużo wyższy niż przed rokiem, na co wpływ miał postępujący kryzys

Czego się w Polsce uczyć, żeby mieć pracę

pracownicy handlu, a jednocześnie wielu z nich pozostaje na bezrobociu, tylko czasem z powodu złych kwalifikacji, częściej z innych przyczyn.Należy też pamiętać, że można zmieniać zawód. Absolwenci szkół wyższych mają większą zdolność do zmiany zawodu niż inne osoby. Już w 2000 r. prowadziłam badania, z

Pracownicy o niskich kwalifikacjach na rynku pracy

wyuczonym zawodzie. Taką możliwość mieli natomiast starsi respondenci. Problem niedopasowania zawodowego widoczny jest również wśród absolwentów szkół zawodowych posiadających konkretny zawód. Wśród młodszych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych niemal połowa dokonała zmiany zawodu, a co piąty nigdy

Osobowość najważniejsza dla pracodawcy

Agata Kulczycka: Osobowość przyszłych pracowników jest dziś najważniejsza dla pracodawców w Polsce?Barbara Przywara*: W 2005 r. przeprowadziliśmy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie badania porównujące preferencje naszych pracodawców i pracodawców niemieckich z regionu zbliżonego

Targi Pracy Jobbing - wywiad z organizatorami

przyjmują naszych studentów i absolwentów do działów HR, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i problematyki rekrutacji. Zainteresowanie to jest pochodną tempa wzrostu gospodarki i inwestycji. W przypadku szkół wyższych o różnych profilach edukacyjnych może to oczywiście różnie wyglądać.Co można uzyskać

Na jakim rynku lądują młodzi ludzie?

zamieszkania.Wykształcenie i doświadczenieCzym wyższe wykształcenie, tym mniejsze bezrobocie. Układa się to po kolei: od osób z wykształceniem podstawowym (w końcu 2001 r. - 22,6 proc. bezrobotnych wg GUS) do osób po studiach (tylko 6,4 proc.). Właściwie prawie po kolei, bo najwyższe bezrobocie - 22,9 proc. - jest wśród

To nie jest emigracja - mówi rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu

okazały się prawdziwe.Nie przewidziałem wówczas dwóch spraw - eksplozyjnego rozwoju tanich linii lotniczych ułatwiających okresowe wyjazdy oraz bardzo groźnego i nasilającego się zjawiska wyjazdów do pracy absolwentów szkół wyższych: młodych lekarzy, inżynierów, informatyków, a więc osób kończących bardzo

Bierni kontra wykształceni - o kondycji polskich bezrobotnych

krótkotrwale bezrobotni, czyli w większości świeżo upieczeni absolwenci, mają niejednokrotnie znacznie wyższe kwalifikacje, niż osoby już pracujące. Ponad połowa z nich deklaruje znajomość języka obcego, tymczasem wśród osób na etatach, taką umiejętnością może pochwalić się jedna trzecia badanych. Te dwie

Raport "Gazety Praca" o bezrobociu wśród młodych ludzi

wyższym wykształceniem. Z czego 21 tys. to specjaliści od biznesu, marketingu i zarządzania. A spośród 5,3 tys. poszukiwanych bezskutecznie pracowników, ponad połowa powinna mieć kwalifikacje ekonomiczne. - To kolejny dowód, że studia ekonomiczne pozostają dobrą inwestycją. Wśród absolwentów tych

Ranking zawodów: kto ma największe szanse na pracę w Europie

stanowisk wynikają m.in. z faktu, że studia o profilu technicznym nie cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Jednak ukończenie nawet renomowanej uczelni nie wystarczy, aby zdobyć zatrudnienie. Polacy, którzy chcą skorzystać z propozycji docierających do pośredników z zagranicznych

Debata w Radiostacji Gazeta.pl: Jest robota

personalny z firmy Take-It Arkadiusz Świderski, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku Roland Budnik. Rozpoczął Hausner (w tle puszczono piosenkę Tedego "Wyścig szczurów"), i to pesymistycznie. - Bezrobocie wśród absolwentów to ogromny problem. W najbliższych latach na rynku pracy pojawi się

Gdzie dają pracę w Polsce

jednoznacznych odpowiedzi. Z jednej strony zagraniczne koncerny zatrudniają nie tylko specjalistów (którzy nie mają kłopotów z pracą), ale i absolwentów, którzy do tej pory zawyżali statystki bezrobocia. Ale też np. na ogłoszenie HP we Wrocławiu najczęściej odpowiadają ekswrocławianie, którzy w ostatnich latach

Dlaczego młodzi wybierają kierunki, które nie dają pracy?

- twierdzi dr Krzysztof Bondyra, socjolog, koordynator badań, których celem jest sprawdzenie zgodności oferty edukacyjnej szkół wyższych z potrzebami pracodawców. Według niego absolwenci szkół średnich mogliby wybierać lepiej. - Wolą jednak kierunki łatwe i przyjemne. Na których nie trzeba być mocnym z

Pomoc publiczna w walce z bezrobociem

instytucje z osobowością prawną działającą na rzecz walki z bezrobociem wśród ludzi młodych. W biurze kariery Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie studenci wypełniają specjalne kwestionariusze. Jeśli pojawi się odpowiednia oferta, to pracownicy biura przekazują ją

Program "Pierwsza praca"

Jerzy Hausner? Przede wszystkim stworzony dla absolwentów program "Pierwsza praca". Pomóc na początku Bezrobocie wśród absolwentów wynika z nawarstwienia kilku czynników. Przede wszystkim na początek nowego stulecia przypadł okres wchodzenia na rynek pracy roczników wyżu demograficznego z

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

, jak i wyższym. Dostępność szkół podstawowych i średnich jest jednakowa dla dziewcząt i chłopców. Dane dotyczące liczby dziewcząt wśród uczniów i absolwentów szkół średnich zawodowych wskazują, że średnio w latach 1991-1997 w szkołach średnich zawodowych, dziewczęta stanowiły 47,3% uczniów (50,2

Raport AIG i Gazety Wyborczej: Praca dla młodych (omówienie)

doświadczeniem zawodowym. Bezrobotni tych przymiotów nie posiadają, a więc starać się nie warto... I w ten sposób zaklęte koło bezrobocia się zamyka.Znajomości i "znajomości"Zadziwiająco często jako szansa na znalezienie pracy wymieniane są "znajomości". To zresztą powszechne wśród młodych

Kosiniak-Kamysz: recepta na bezrobocie wśród młodych? Szkolnictwo zawodowe i szacunek do pracy

młodych ludzi. - Szkolnictwo zawodowe jest bardzo potrzebne, bez rzemieślników się nie obejdziemy - przekonywał Kosiniak-Kamysz . Mimo że niejednokrotnie fachowiec, rzemieślnik, czy robotnik fizyczny zarabia o wiele więcej, niż absolwent wyższej uczelni, w Polsce ich praca nie jest wystarczająco szanowana

Pokolenie bezrobotnych

zrobić karierę - mówi prof. Wiesława Kozek - socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie, autorka wielu publikacji z zakresu socjologii pracy, rynk Jak wynika z zaprezentowanego dziesięć dni temu raportu AIG i "Gazety Wyborczej", aż 40

Celnicy: zawodowi tropiciele kontrabandy

stanowiska, ale nie trzeba na nie czekać. Swoje dokumenty można przynieść zawsze do kadr w Izbach Celnych.Gdy kandydat przejdzie rozmowę kwalifikacyjną, dostaje się na trzyletni okres próbny. Kto ma największe szanse?- Nie ma co ukrywać, że preferowane jest wykształcenie wyższe - mówi Aleksandra Pokora

Asystentka szefa

wyższych. Bardzo dużo jest wśród nich magistrów zarządzania, marketingu albo absolwentów kierunków związanych z finansami. Wiele osób, które zgłaszają chęć pracy jako asystent/asystentka twierdzą, że nie zamierzają pozostać na nim do emerytury. Grzegorz Pluciński z Ernst & Young uważa, że jest to

Zmiana zawodu

, być może łatwiej im będzie znaleźć nowe zajęcie.Ale o przekwalifikowaniu mówi się też coraz częściej jako leku na bezrobocie. Po środek ten zaczynają sięgać nie tylko pracownicy niskiego czy średniego szczebla, ale nawet dyrektorzy. Chodzi o to, żeby dostosować się do wciąż zmieniających się potrzeb i

Gdzie jest praca w Twoim regionie?

nauki w szkole ponadgimnazjalnej, dobry stan zdrowia, predyspozycje i zainteresowanie pracą w handlu). W czerwcu 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim wyniosło 2351 zł i było o 5,3 proc. wyższe aniżeli przed rokiem. Bezrobocie w

Rodaku, zrób to sam

pracodawcom - jasno i bezpretensjonalnie, dobrym językiem napisać lub powiedzieć o tym, co potrafią. Sporą winę za duże bezrobocie wśród młodych ponosi system edukacji. Kształcenie zbyt wąskie, specjalistyczne ogranicza możliwości absolwenta na rynku pracy. Dzisiaj dobra szkoła (na każdym poziomie

Informator o nowych przepisach pomocy dla bezrobotnych

zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, na podstawie której działała "Pierwsza praca". Do 1 czerwca br. głównymi beneficjentami programu byli absolwenci. Teraz jest mowa o wszystkich "bezrobotnych do 25. roku życia". Zacznij od stażu Może z nich korzystać każdy bezrobotny, który nie

"Gdybym mogła cofnąć czas, zdawałabym na kierunek, po którym od razu miałabym fach w rękach". Jak sobie radzą po latach absolwenci etnologii?

. 1,5 tys. zł, nie wpływała na konto regularnie. Koszty rehabilitacji syna skoczyły do 3 tys. zł miesięcznie. Zadłużyliśmy się, ale dzięki zajęciom dziś syn chodzi do szkoły integracyjnej i doskonale sobie radzi wśród rówieśników.Żeby więcej zarabiać, zapisałam się na kurs profesjonalnego tłumaczenia

W kosmosie to samotność jest

boi się, że przy takim bezrobociu nie znajdę pracy i go nie spłacę - mówi Dorota. - Ja o tym nie myślę. Wiem jedno - muszę studiować. Po podstawówce tylko Dorota (jedyna z całej szkoły) zdecydowała się wyjechać do Kielc. Dostała się do prestiżowego II Liceum Ogólno- kształcącego im. Jana

Co studiować, by się wpasować?

wykształceniem trzeba trafić w niszę na rynku pracy. I jeszcze mieć pomysł, jak się w niej usadowić. Na wejściu masz też blisko 20-procentowe bezrobocie, wśród młodych ludzi jeszcze wyższe. Jest wyż demograficzny, który będzie w najbliższych latach jeszcze bardziej obciążał rynek pracy. Jest ukryte bezrobocie

Na Wyspie Skarbów

tylko mogą, w przyszłość swoich dzieci. Posyłają je na angielski równo z pójściem do przedszkola; potem do szkoły społecznej; następne będą społeczne lub prywatne licea, liczne zajęcia pozalekcyjne; płatne szkoły wyższe - może za granicą? Dzieci elity na autostradzie do własnego dobrobytu. Ktoś

Rok 2009: Pewny zawód

zainteresowanie pracodawców wykwalifikowanymi stanowiskami fizycznymi - dodaje.Jej zdaniem to wynik likwidacji szkół zawodowych w latach 90. oraz ogromnego popytu na kształcenie średnie ogólnokształcące. - W dobie przemian ustrojowych spadająca liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych mogła być

Bezrobocie

. Ten typ bezrobocia określa się mianem bezrobocia frykcyjnego i jest ono zazwyczaj niskie, a także nie ma istotnego wpływu na gospodarkę. Brak doświadczenia zawodowego wśród absolwentów. Dla pracodawcy adaptacja nowozatrudnionego do stanowiska pracy zwykle jest inwestycją, której np. w warunkach wysokiego

Lista uniwersytetów i szkół wyższych w Kairze

Kair od dawna jest centrum edukacjnym nie tylko dla Egiptu, ale też dla regionu i regionu (Bliski Wschód, Afryka Północna). Kair jest też głównym ośrodkiem dla wielu urzędów regulujących egipski system edukacyjny, ma również największą liczbę szkół i instytucji szkolnictwa wyższego wśród

Lista absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lista absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – obejmuje osoby, które ukończyły Akademię Sztuk w Gdańsku i są opisane w Wikipedii; lista ułożona jest zgodnie z porządkiem: data ukończenia szkoły, kierunek, pracownia profesora: Absolwenci (1950–1959) ? Roman Usarewicz (1951 r

Polscy absolwenci francuskich wyższych szkół wojskowych

Polscy absolwenci francuskich wyższych szkół wojskowych – oficerowie Wojska Polskiego, którzy w latach 1921-1939 ukończyli studia we francuskich wyższych szkołach wojskowych, w tym w Wyższej Szkole Wojennej (franc. École Supérieure de Guerre) i Morskiej Szkole Wojennej (franc. École de Guerre

Centrum Wyższych Studiów Wojskowych

Korpusu Nr VI Franciszek Meraviglia-Crivelli nie został wymieniony wśród absolwentów. 15 płk Stanisław Sochaczewski dowódca VII BK 16 płk Janusz Głuchowski dowódca I BK 17 płk Henryk Brzezowski dowódca 5 SBK III KursPoczątkowo III Kurs miał się rozpocząć 15 listopada 1925. Na kurs został powołany

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.