badania okresowe do pracy

bsn, pap

Resort pracy proponuje zmiany dotyczące badań lekarskich pracowników

Resort pracy proponuje zmiany dotyczące badań lekarskich pracowników

- Możliwość wydania orzeczenia o częściowej zdolności do pracy, zlecanie okresowych badań pracowników poza określonymi terminami, dokładne opisywanie warunków pracy w skierowaniu na badania - to niektóre ze zmian, jakie resort pracy chce wprowadzić do Kodeksu pracy

Obowiązkowa cytologia i mammografia w kodeksie pracy

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy. - Do obowiązkowych badań wstępnych i okresowych chcemy dołączyć także cytologię i mammografię - zapowiedziała w zeszłym tygodniu minister Ewa Kopacz.

Ocena okresowa na piątkę

W firmach trwają właśnie oceny roczne. Regularne oceny to podstawa poznania własnych pracowników i gwarancja skuteczności wykonywanej przez nich pracy

Praca tymczasowa w Polsce trzyma się mocno

Praca tymczasowa w Polsce trzyma się mocno

stabilny poziom obrotów, które mogą się okresowo wahać w zależności od podaży na pracę tymczasową. Najgorszy wynik spośród badanych rynków dotyczy Francji, gdzie spadek obrotów osiągnął poziom -5,5 proc. W raporcie analitycy wskazali na Polskę jako na rynek o zrównoważonym i regularnym tempie wzrostu. Tab

Spory o umowy okresowe

Spory o umowy okresowe

najmniej 3 lata. Pracodawcy postulują, żeby okres umów na czas określony wynosił 48 miesięcy. Chcą też wydłużenia czasu pracy na okres próbny do 6 miesięcy (obecnie 3). Tylko trzy umowy okresowe Związkowcy: Popierają wprowadzenie limitu. Pracodawcy: Nie widzą potrzeby ograniczania dopuszczalnej liczby

"Skromne" podwyżki na Wall Street

"Skromne" podwyżki na Wall Street

liczyć - jak wynika z danych Johnson Associates - na podwyżkę zasadniczej części uposażenia o 5 do 10 proc. Wzrosnąć ma też wysokość okresowych premii - średnio o 10, a w najlepszych przypadkach nawet o 20 proc. Jednak wyniki badania pokazują, że firmy finansowe niechętnie oferują podwyżki - odkładają je

Waszym zdaniem: zlecenie kontra etat

Waszym zdaniem: zlecenie kontra etat

słabnący stan zdrowia. Pracuję w zawodzie, gdzie wymagany jest dobry wzrok i słuch, więc kiedy nie przeszedłem tych badań pracodawca był zmuszony zatrudnić mnie na innej umowie niż umowa o pracę z pominięciem badań okresowych i tylko w ten sposób będę mógł nadal pracować na tym stanowisku pracy do 67 roku

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

znaleźć informacje w internecie. W Polsce badanie przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).Wyniki przedstawiono na skali od 0 do 500. Średnia dla krajów OECD w zakresie rozumienia tekstu wyniosła 273 punkty - Polska z wynikiem 267 punktów znalazła się na 19. miejscu. Gorsi są tylko Włosi, Francuzi

Urzędniku! Przygotuj się na zmiany

Urzędniku! Przygotuj się na zmiany

wydaniu konkretnej decyzji. Innym elementem dyscyplinującym urzędników i jednocześnie dopingującym ich do lepszej pracy jest też rozmowa okresowa, która od tego roku dotyczy wszystkich pracowników służby cywilnej, a nie jak dotychczas jedynie urzędników mianowanych (czyli tych, którzy m.in. zdali

BHP i ochrona zdrowia pracowników

pracodawca ma obowiązek skierować pracownika lub kandydata na pracownika na wstępne, okresowe badania lekarskie, a dodatkowo niekiedy także na badania kontrolne (w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni. Jednakże w razie choroby przekraczającej 30 dni pracodawca nie może wymagać

Nowe formy zatrudnienia a ocena pracowników

Nowe formy zatrudnienia a ocena pracowników

wyeliminowania. Pracownicy latami byli przywiązani do jednego miejsca pracy, dzięki czemu łatwiej było oceniać postępy i kierować ścieżką rozwoju osobistego. Obecnie, kiedy sytuacja diametralnie się zmieniła, może się wydawać, że kwestia badania rozwoju pracowników jest sprawą niepotrzebną, a nawet niemożliwą do

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 4

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 4

praktyce i nie został zakwestionowany przez orzecznictwo.Pracuję jako ekspedientka w prywatnej firmie piekarniczej z własną siecią sklepów firmowych. W miesiącu sierpniu, jak co dwa lata, musiałam przeprowadzić badania okresowe. Nie książeczkę SANEPID tylko tzw. zdolność do pracy. Pracuję i mieszkam w

Zdrowie

umożliwiających dostęp do prawie wszystkich specjalistów. Od września 2010 roku na terenie fabryki działa Przyzakładowe Centrum Medyczne Medicover, w którym pracownicy mogą na miejscu wykonać badania okresowe medycyny pracy, badania laboratoryjne czy skorzystać z pomocy internisty.  

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym. Pracodawca zawsze musi zgłaszać tych pracowników do ZUS, opłacać ich składki na ubezpieczenia społeczne i zapewnić wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie.- Umowa na zastępstwo to niedoceniane przez pracodawców narzędzie, wspierające nieprzerwane

Okiem pracodawcy: PKO Bank Polski SA

Okiem pracodawcy: PKO Bank Polski SA

przypadków kandydaci oczekują możliwości rozwoju zawodowego, pracy z ekspertami, z najlepszymi fachowcami w swojej dziedzinie oraz udziału w ciekawych, ambitnych projektach. Kandydaci wiedzą, że jesteśmy bankiem polskim, stąd też wszystkie projekty prowadzą od początku do końca nasi lokalni pracownicy. Ze

Nie śpij na szkoleniu bhp

Nie śpij na szkoleniu bhp

poświadczenia nieprawdy w dokumentach. W 2009 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy ujawnili dwa (!) przypadki poświadczenia odbycia szkolenia wstępnego pracowników, mimo że w istocie do nich nie doszło, oraz trzy przypadki wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego pracownikom, którzy, według

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

ograniczania dodatków socjalnych.Co konkretnie ma się zmienić?Urlop dla poratowania zdrowiaZamiast do lekarza pierwszego kontaktu, jak to było dotychczas, nauczyciel będzie musiał udać się do lekarza medycyny pracy, który na podstawie badań i wywiadu określi, czy istnieją przesłanki do tego, żeby pedagog mógł

Umowa na czas określony - śmieć czy ratunek

ośmiogodzinny dzień i pięciodniowy tydzień pracy. Firma zawsze musi zgłaszać tych pracowników do ZUS, opłacać ich składki na ubezpieczenia społeczne i zapewnić wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Dla zleceniobiorców taka umowa to marzenie. Oni pracują bez żadnych przywilejów i to często przez

Kariera w korporacji

Kariera w korporacji

podobne stanowiska. Ma to na celu wystawienie sprawiedliwej i jasnej dla wszystkich oceny. Warto zauważyć, że pomimo dobrych stron tego systemu, okresowa ocena pracowników może prowadzić do tzw. wyścigu szczurów. Nieustanne porównywanie wyników własnej pracy z wynikami innych pracowników powoduje wzrost

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia

. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. § 3. Okresowe i

Bezrobocie: ślepa uliczka, czy czas na dopasowanie się do wymogów rynku?

Bezrobocie: ślepa uliczka, czy czas na dopasowanie się do wymogów rynku?

Część osób nawet nie do końca może jednoznacznie określić swoją sytuację na rynku pracy. Przyzwyczaili się do wykonywania prac okresowych, czyli albo pracują, albo czekają na kolejne zlecenie. Nie muszą określać się jako pozbawieni zatrudnienia. W sumie w bezrobociu ważna jest inna kwestia niż ono

Walka z bezrobociem: źle wydawane pieniądze

tylko co piąty niepełnosprawny Polak pracuje, a przecież niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy. Badania pokazują, że nawet w grupie młodych niepełnosprawnych jest ogromne przywiązanie do renty socjalnej i opory przed jej zawieszaniem, by podjąć pracę.Państwu nie udało się przez 20 lat

Walka z bezrobociem: źle wydawane pieniądze

Walka z bezrobociem: źle wydawane pieniądze

tylko co piąty niepełnosprawny Polak pracuje, a przecież niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy. Badania pokazują, że nawet w grupie młodych niepełnosprawnych jest ogromne przywiązanie do renty socjalnej i opory przed jej zawieszaniem, by podjąć pracę.Państwu nie udało się przez 20 lat

Zamiast etatu

Osoby, które decydują się na nietypową formę pracy na podstawie umowy o pracę, nie muszą siedzieć w firmie cały dzień - pracują tylko wtedy, gdy akurat ich usługi są potrzebne, dzielą się obowiązkami, biorąc jeden etat "do spółki" z koleżanką albo wypełniają swoje obowiązki, nie wychodząc

PSZK ogłasza plebiscyt na najbardziej "Prozdrowotną organizację"

Plebiscyt ma na celu wyróżnienie firmy w sposób szczególny dbającej o zdrowie i dobrą kondycję swoich pracowników m.in. poprzez zapewnienie pakietów opieki medycznej, umożliwienie wykonywania badań profilaktycznych i okresowych, zapewnienie zdrowych i komfortowych warunków pracy, a także możliwość

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

ma prawa do zasiłku. Drugi powód to odmowa przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do

Będą zmiany w systemie oceny sędziów?

sędziego mógłby zostać upubliczniony.Z podobnych przyczyn uwagi do projektu ustawy zgłasza również środowisko sędziowskie, które najbardziej obawia się ingerencji w swoją pracę. - To zagrożenie dla niezawisłości i marnowanie publicznych pieniędzy - mówi Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

pracy. Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie

Pracodawca cię oceni

Mimo że okresowa ocena pracowników ma same zalety, to najczęściej stosują ją większe firmy, w mniejszych może mieć charakter mniej formalny. Polega na wartościowaniu zachowań, postaw i cech osobowościowych oraz poziomu wykonania zadań z perspektywy ustalonych celów i misji firmy. Do jej

Jak założyć własną firmę

można wystąpić również do Powiatowego Urzędu Pracy. W tym celu należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Decydując się na taki krok powinniśmy przygotować komplet oryginałów następujących dokumentów: dowodu osobistego, świadectwa ukończenia ostatniej szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub

Prawdziwy HR-owiec osiąga wyniki, bo inspiruje pracowników do działania

zwiększa się poziom umiejętności i wiedzy, czyli poziom kompetencji uczestników. Do trzeciej edycji konkursu przystąpiło niemal 700 osób i to już były bardzo dobre osoby, bo były w stanie rozwiązać testy wiedzy, które naprawdę nie były łatwe. Składały się bowiem z pytań dotyczących zagadnień prawa pracy

Dział dziewiąty - Zatrudnianie młodocianych. Rozdział IV - Szczególna ochrona zdrowia

Art. 201. § 1. Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. § 2. Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

pracownika młodocianego do pracy należy go obowiązkowo skierować na badania lekarskie, które powinny być przeprowadzone w godzinach pracy. Za ten okres pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Gdyby w czasie wykonywania pracy okazało się, że ta praca zagraża zdrowiu młodocianego (potwierdzona badaniami

Będzie zgoda taksówkarzy z Gowinem?

kierowcy nie mogliby utrzymać swojego narzędzia pracy w odpowiednim stanie technicznym. Nieprawdziwy jest argument ministra, że sprawę załatwiają okresowe badania techniczne aut. Te robi się raz w roku, natomiast w tym okresie samochód ulega pewnym usterkom i trzeba go naprawiać.Oczekujecie uwolnienia cen

Kasjer jest w cenie

, chociażby do toalety. Trzeba tylko uprzedzić klientów i zamknąć bramkę. Znacznie poprawiły się też warunki finansowe. Na początku zarabiałam 640 zł, dziś za tę samą liczbę przepracowanych godzin już 1040 zł. Wynika to z braku rąk do pracy - mówi. Dodaje, że dla ułatwienia zrezygnowano z codziennych

7 maja 2008, konferencja Kadry dla Biznesu, Poznań

poświęcona problematyce odpowiedzialności pracodawców za opiekę zdrowotną pracowników. Odpowiedzialność pracodawców za zdrowie pracowników w sensie prawnym reguluje Kodeks Pracy. Okresowe i kontrolne badania "kodeksowe" nie mają jednak wiele wspólnego z możliwością diagnozowania ogólnego stanu

Zwolnić złego nauczyciela

złożyć on wniosek o urlop dla poratowania zdrowia; kiedy nie uzyska orzeczenia lekarskiego o zdolności do wykonywanej dotychczasowo pracy po przekroczeniu 65 roku życia w przypadku uzyskania negatywnej oceny pracy w razie nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub

Paragraf Matysiakowej

właśnie zawiesił jej emeryturę), czy policjantem przywróconym do pracy przez sąd (nie została ponownie zatrudniona). 9 marca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ma rozpatrywać jej skargę na KG Policji, że nie chce - mimo wyroku sądu - przywrócić jej do służby. Historia jest zagmatwana jak urzędowe

Czyściciel w firmie

. Specjalizują się w nim też osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą pod najróżniejszymi tytułami. Kto to robi? Do końca nie wiadomo, z reklam się tego nie dowiemy.Od kilku lat obserwuje pan i bada relacje interpersonalne w jednym ze szpitali klinicznych w Warszawie.- Tam właśnie działała osoba

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział II - Prawa i obowiązki pracownika

przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, 6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku

W Polsce brakuje wykwalifikowanych kierowców

wykwalifikowanych pracowników do transportu, a z drugiej - dać możliwość zatrudnienia młodym ludziom w naszym kraju" - powiedział Buczek. Zdaniem eksperta z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Janusza Piechocińskiego, w Polsce brakuje 20 tys. kierowców ciężkich pojazdów (w całej Unii Europejskiej deficyt ten

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

łatwiej udowodnić (a więc też uzyskać odszkodowanie i rentę). Potem do poradni medycyny pracy (badanie jest bezpłatne, ale musisz mieć skierowanie od lekarza). Poradnie są w każdym mieście wojewódzkim (przy Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy). Tutaj sprawdzą, czy istnieje związek pomiędzy zachorowaniem

Jak zarządzać komunikacją w projektach?

, Agile Management czy Six Sigma, ale faktycznie to wciąż niezbadany ląd. Najczęściej wymyka się ze standardów i stanowi największy obszar ryzyka prowadzący do opóźnień, niezgodności i konfliktów. Z badań przeprowadzonych wśród kierowników projektów przez firmę doradczą Infovide-Matrix wynika, że 87 proc

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

jest na liście i czy istnieje związek pomiędzy zachorowaniem a warunkami pracy. Badanie w specjalistycznych placówkach medycyny pracy jest bezpłatne. Uwaga! O twoim zgłoszeniu do poradni zostaną powiadomione inspekcje - sanitarna i pracy - które wystąpią do twojego pracodawcy o "dokumentację

Etyczny umysł

dobrymi pracownikami i dobrymi obywatelami. W przypadku złej jakościowo lub etycznie pracy społeczność decyduje się na ostracyzm wobec skompromitowanego pracownika. Taka postawa sprawdza się dopóty, dopóki ludzie widzą, że każdy wygrywa.Co stanowi przeszkodę dla umysłu etycznego?Badania przeprowadzone

A może seks z robotem?

nawet, czy zmuszenie robota do stosunku - kiedy on nie chce, bo np. aktualizuje swój system lub ma po prostu zaprogramowane okresowe "nie" dla seksu - będzie uznawane za rodzaj gwałtu? Prof. Arkin jest ekspertem od robotyki Instytutu Technologicznego Stanu Georgia w USA. Jego badania finansuje

2008 - rok podwyżek

- informacyjna potrzeba coraz większej liczby firm powoduje liczniejszy udział w badaniach wynagrodzeń, co z kolei wpływa na zwiększenie i zarazem zmianę badanej próby z roku na rok. Jeśli do badania przyłączają się organizacje, które płacą poniżej mediany rynkowej, wpływa to na obniżenie wartości rynkowych. Po

Bodyguard po polsku, czyli jacy są nasi ochroniarze

pójdzie do pracy np. w hipermarkecie albo przy ochronie magazynu. To zwykle "odmóżdżające" zajęcia: po 10-12 godzin stoi się i pilnuje budynku, za bardzo niskie stawki. Ale my każdemu dajemy takie podstawy, żeby mógł poradzić sobie dalej kształcąc się w tym kierunku. Na przykład na studiach z

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji

Jak negocjować wynagrodzenie

do momentu akceptacji zaprezentowanych warunków to doskonała okazja do negocjacji. Poniżej znajduje się szereg rad i wskazówek niezbędnych do przeprowadzenia skutecznych negocjacji, których celem jest uzyskanie satysfakcjonującego wynagrodzenia. A odpowiednio wysoka zapłata za wykonywaną pracę to

Import/Export Manager - kierownik do spraw importu i eksportu

Szukasz pracy na stanowisku TU kierownika ds. importu/eksportu? Zobacz oferty pracy w naszym serwisie Stanowisko to spotyka się najczęściej w międzynarodowych koncernach z sektora FMCG, w branży elektrotechnicznej, budowlanej, logistycznej; wiele firm zajmujących się dystrybucją jest jednocześnie

Coaching w polskich firmach

momencie, gdy firma zwiększa liczbę pracowników do ponad 20 osób. I właśnie wtedy pojawia się potrzeba coachingu, który pomaga ujednolicać standardy pracy, poprawia komunikację i pokazuje pracownikom, że firmie na nich zależy, bo chce, by cały czas uczyli się czegoś nowego. To jest naprawdę motywujące. W

Polska Lista Płac 2004 - odc. 1. Pensje do 1500 zł

hipermarkecie z Tesco w Poznaniu. Zatrudnia go na umowę-zlecenie agencja pracy tymczasowej i "wypożycza" do hipermarketu. Pracuje 10-20 godzin w tygodniu. Studiuje dziennie zastosowanie informatyki, zna angielski i niemiecki. Na obecnym stanowisku od niecałego roku. 550 zł na rękę - telemarketer w

badania okresowe do pracy - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Czynności okresowe

Czynności okresowe - ściśle określone prace wykonywane zgodnie z technologią ustaloną dla danego typu samolotu, silnika, wyposażenia lub agregatu. Czynności okresowe obejmują zwykle kontrolę zużycia poszczególnych elementów, sprawdzenia stanu regulacji i parametrów, zmianę smarów itp. Częstotliwość

Badania operacyjne

Badania operacyjne - dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji. Badania operacyjne to zbiór metod matematycznych i statystycznych, obejmujących m. in.: programowanie matematyczne

Okresowe porażenie towarzyszące tyreotoksykozie

Okresowe porażenie towarzyszące tyreotoksykozie (ang. tyreotoxic periodic paralysis) – zespół objawów dotyczący mięśni poprzecznie prążkowanych występujący u chorych z nadczynnością tarczycy (tyreotoksykozą).Choroba ma nieznany mechanizm powstania, ale przypuszcza się że za rozwój objawów

Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy (ORRP) to instytucja badawcza, która gromadzi, analizuje i przetwarza dane statystyczne z oficjalnych statystyk i badań własnych, dotyczące m.in. ewolucji popytu na pracę, kompetencji pracowników i dostosowania podaży pracy do popytu. ORRP powstało

Badania naukowe

rozszerzenia chce się zaktualizować (lub potwierdzić, że funkcjonują nadal) istniejące badania i ich wyniki ze względu na znaczny upływ czasu i możliwość ich dezaktualizacji Rozumienie badań naukowychBadania naukowe to: w szerokim znaczeniu – ogół czynności w obrębie pracy naukowej od powzięcia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.