badania okresowe

bsn, pap

Resort pracy proponuje zmiany dotyczące badań lekarskich pracowników

Resort pracy proponuje zmiany dotyczące badań lekarskich pracowników

- Możliwość wydania orzeczenia o częściowej zdolności do pracy, zlecanie okresowych badań pracowników poza określonymi terminami, dokładne opisywanie warunków pracy w skierowaniu na badania - to niektóre ze zmian, jakie resort pracy chce wprowadzić do Kodeksu pracy

Obowiązkowa cytologia i mammografia w kodeksie pracy

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy. - Do obowiązkowych badań wstępnych i okresowych chcemy dołączyć także cytologię i mammografię - zapowiedziała w zeszłym tygodniu minister Ewa Kopacz.

Ocena okresowa na piątkę

W firmach trwają właśnie oceny roczne. Regularne oceny to podstawa poznania własnych pracowników i gwarancja skuteczności wykonywanej przez nich pracy

Praca tymczasowa w Polsce trzyma się mocno

Praca tymczasowa w Polsce trzyma się mocno

stabilny poziom obrotów, które mogą się okresowo wahać w zależności od podaży na pracę tymczasową. Najgorszy wynik spośród badanych rynków dotyczy Francji, gdzie spadek obrotów osiągnął poziom -5,5 proc. W raporcie analitycy wskazali na Polskę jako na rynek o zrównoważonym i regularnym tempie wzrostu. Tab

Spory o umowy okresowe

Spory o umowy okresowe

propozycje rządowe oceniają związkowcy i pracodawcy? 33 miesiące na okresowej Związkowcy: Ich zdaniem maksymalny okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony wynoszący 33 miesiące jest zbyt długi, ponieważ łącznie z okresem umowy o pracę na okres próbny czas zatrudnienia pracownika na podstawie

"Skromne" podwyżki na Wall Street

"Skromne" podwyżki na Wall Street

liczyć - jak wynika z danych Johnson Associates - na podwyżkę zasadniczej części uposażenia o 5 do 10 proc. Wzrosnąć ma też wysokość okresowych premii - średnio o 10, a w najlepszych przypadkach nawet o 20 proc. Jednak wyniki badania pokazują, że firmy finansowe niechętnie oferują podwyżki - odkładają je

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

To wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC). Głównym celem przeprowadzonego przez OECD w 24 krajach badania było sprawdzenie, czy dorośli potrafią czytać ze zrozumieniem, mają podstawowe umiejętności matematyczne oraz informatyczne, czyli np. umieją obsłużyć komputer i

Urzędniku! Przygotuj się na zmiany

Urzędniku! Przygotuj się na zmiany

14 czerwca Trybunał Konstytucyjny będzie badał ustawę o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych. Zakłada ona 10-procentowe zmniejszenie obsady administracji publicznej w stosunku do stanu zatrudnienia z końca drugiego kwartału 2010 r. oraz utrzymanie mniejszej liczby

BHP i ochrona zdrowia pracowników

pracodawca ma obowiązek skierować pracownika lub kandydata na pracownika na wstępne, okresowe badania lekarskie, a dodatkowo niekiedy także na badania kontrolne (w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni. Jednakże w razie choroby przekraczającej 30 dni pracodawca nie może wymagać

Zdrowie

umożliwiających dostęp do prawie wszystkich specjalistów. Od września 2010 roku na terenie fabryki działa Przyzakładowe Centrum Medyczne Medicover, w którym pracownicy mogą na miejscu wykonać badania okresowe medycyny pracy, badania laboratoryjne czy skorzystać z pomocy internisty.  

Waszym zdaniem: zlecenie kontra etat

Waszym zdaniem: zlecenie kontra etat

słabnący stan zdrowia. Pracuję w zawodzie, gdzie wymagany jest dobry wzrok i słuch, więc kiedy nie przeszedłem tych badań pracodawca był zmuszony zatrudnić mnie na innej umowie niż umowa o pracę z pominięciem badań okresowych i tylko w ten sposób będę mógł nadal pracować na tym stanowisku pracy do 67 roku

Nowe formy zatrudnienia a ocena pracowników

Nowe formy zatrudnienia a ocena pracowników

pracowałyby w odpowiednich działach, a nie zewnętrznych firmach. - Czasami, chociaż wciąż rzadko, spotykam się z sytuacją, że w umowach między firmami dodaje się zapisy mówiące o obowiązku poddawania się ocenom okresowym, bo obydwie strony widzą w tym korzyść - dodaje Makles. Co dalej Badania okresowe

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 4

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 4

praktyce i nie został zakwestionowany przez orzecznictwo.Pracuję jako ekspedientka w prywatnej firmie piekarniczej z własną siecią sklepów firmowych. W miesiącu sierpniu, jak co dwa lata, musiałam przeprowadzić badania okresowe. Nie książeczkę SANEPID tylko tzw. zdolność do pracy. Pracuję i mieszkam w

Okiem pracodawcy: PKO Bank Polski SA

Okiem pracodawcy: PKO Bank Polski SA

miast. Niezmiernie nas cieszy i jesteśmy dumni z tego, że w większości przypadków osoby o odpowiednich kompetencjach same wyrażają chęć aplikowania do Banku, który jest atrakcyjnym i pożądanym pracodawcą. 6. Co najbardziej doceniają obecni pracownicy Państwa firmy?Co roku w Banku przeprowadzamy badania

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia

. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. § 3. Okresowe i

Nie śpij na szkoleniu bhp

Nie śpij na szkoleniu bhp

poświadczenia nieprawdy w dokumentach. W 2009 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy ujawnili dwa (!) przypadki poświadczenia odbycia szkolenia wstępnego pracowników, mimo że w istocie do nich nie doszło, oraz trzy przypadki wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego pracownikom, którzy, według

Kariera w korporacji

Kariera w korporacji

praktyki i staże są po pierwsze szeroko rozreklamowane w studenckim środowisku, a po drugie oferują konkurencyjne wynagrodzenie.Popularność korporacji wśród studentów potwierdzają wyniki badania "Pracodawca roku" organizowanego przez AISEC. W 2010 roku, podobnie jak w poprzednich latach, pierwsze

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

ograniczania dodatków socjalnych.Co konkretnie ma się zmienić?Urlop dla poratowania zdrowiaZamiast do lekarza pierwszego kontaktu, jak to było dotychczas, nauczyciel będzie musiał udać się do lekarza medycyny pracy, który na podstawie badań i wywiadu określi, czy istnieją przesłanki do tego, żeby pedagog mógł

Umowa na czas określony - śmieć czy ratunek

ośmiogodzinny dzień i pięciodniowy tydzień pracy. Firma zawsze musi zgłaszać tych pracowników do ZUS, opłacać ich składki na ubezpieczenia społeczne i zapewnić wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Dla zleceniobiorców taka umowa to marzenie. Oni pracują bez żadnych przywilejów i to często przez

PSZK ogłasza plebiscyt na najbardziej "Prozdrowotną organizację"

Plebiscyt ma na celu wyróżnienie firmy w sposób szczególny dbającej o zdrowie i dobrą kondycję swoich pracowników m.in. poprzez zapewnienie pakietów opieki medycznej, umożliwienie wykonywania badań profilaktycznych i okresowych, zapewnienie zdrowych i komfortowych warunków pracy, a także możliwość

Pracodawca cię oceni

Pracodawca cię oceni

Mimo że okresowa ocena pracowników ma same zalety, to najczęściej stosują ją większe firmy, w mniejszych może mieć charakter mniej formalny. Polega na wartościowaniu zachowań, postaw i cech osobowościowych oraz poziomu wykonania zadań z perspektywy ustalonych celów i misji firmy. Do jej

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym. Pracodawca zawsze musi zgłaszać tych pracowników do ZUS, opłacać ich składki na ubezpieczenia społeczne i zapewnić wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie.- Umowa na zastępstwo to niedoceniane przez pracodawców narzędzie, wspierające nieprzerwane

Bezrobocie: ślepa uliczka, czy czas na dopasowanie się do wymogów rynku?

Bezrobocie: ślepa uliczka, czy czas na dopasowanie się do wymogów rynku?

Część osób nawet nie do końca może jednoznacznie określić swoją sytuację na rynku pracy. Przyzwyczaili się do wykonywania prac okresowych, czyli albo pracują, albo czekają na kolejne zlecenie. Nie muszą określać się jako pozbawieni zatrudnienia. W sumie w bezrobociu ważna jest inna kwestia niż ono

Walka z bezrobociem: źle wydawane pieniądze

tylko co piąty niepełnosprawny Polak pracuje, a przecież niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy. Badania pokazują, że nawet w grupie młodych niepełnosprawnych jest ogromne przywiązanie do renty socjalnej i opory przed jej zawieszaniem, by podjąć pracę.Państwu nie udało się przez 20 lat

Walka z bezrobociem: źle wydawane pieniądze

tylko co piąty niepełnosprawny Polak pracuje, a przecież niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy. Badania pokazują, że nawet w grupie młodych niepełnosprawnych jest ogromne przywiązanie do renty socjalnej i opory przed jej zawieszaniem, by podjąć pracę.Państwu nie udało się przez 20 lat

Będzie zgoda taksówkarzy z Gowinem?

kierowcy nie mogliby utrzymać swojego narzędzia pracy w odpowiednim stanie technicznym. Nieprawdziwy jest argument ministra, że sprawę załatwiają okresowe badania techniczne aut. Te robi się raz w roku, natomiast w tym okresie samochód ulega pewnym usterkom i trzeba go naprawiać.Oczekujecie uwolnienia cen

Będą zmiany w systemie oceny sędziów?

kolejności przeprowadzania dowodów - twierdzi.Według Przymusińskiego system ocen doprowadzi do rozrostu biurokracji i spowoduje okresowy paraliż w orzecznictwie. Liczba sędziów orzekających spadnie, ponieważ będą zajęci wizytowaniem kolegów. - Ocenić będzie trzeba ok. 10 tys. sędziów co 4 lata - w tym

Prawdziwy HR-owiec osiąga wyniki, bo inspiruje pracowników do działania

, ubezpieczeń społecznych, funduszy unijnych i wielu innych elementów, które są niezbędne w pracy każdego HR-owca. Czyli już ci, którzy przeszli przez te testy, a przypominam, że wyłoniliśmy 100 najlepszych, to były osoby, które naprawdę cechowały się dużym poziomem wiedzy. Potem był etap badania umiejętności

Jak założyć własną firmę

Z badań przeprowadzonych w 2009 roku przez Millward Brown SMG/KRC wynika, że choć niemal połowa młodych Polaków deklaruje chęć założenia własnej firmy to aktywność w tym kierunku podejmuje zaledwie 2% z nich. Sondaże pokazują, że własny biznes wciąż rozpatrujemy w kategoriach problemów związanych z

7 maja 2008, konferencja Kadry dla Biznesu, Poznań

poświęcona problematyce odpowiedzialności pracodawców za opiekę zdrowotną pracowników. Odpowiedzialność pracodawców za zdrowie pracowników w sensie prawnym reguluje Kodeks Pracy. Okresowe i kontrolne badania "kodeksowe" nie mają jednak wiele wspólnego z możliwością diagnozowania ogólnego stanu

Kasjer jest w cenie

rozliczeń z kasy. Bank oblicza, czy kasjer nie zrobił manka, i wysyła raport dwa razy w miesiącu. - Przysługuje nam również opieka medyczna w prywatnej przychodni i coroczne badania okresowe opłacane przez pracodawcę. Naprawdę nie jest tak źle. Traktują nas po ludzku - cieszy się Emilia Kowalska.Zobacz

Latam... bo jest niebo

przebywania w domu, a to już podoba się zdecydowanie mniej.Każdy może być pilotem motolotni?Każdy, kto skończył 15 lat (niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców), ma wykształcenie co najmniej gimnazjalne i przejdzie badania lotniczo-lekarskie. To nie są jakieś kosmiczne badania: analiza krwi, okulista

Dział dziewiąty - Zatrudnianie młodocianych. Rozdział IV - Szczególna ochrona zdrowia

Art. 201. § 1. Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. § 2. Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj

W Polsce brakuje wykwalifikowanych kierowców

lat, a kategorii D ? 24 lat, brak możliwości wykonywania zawodu kierowcy przez okres pierwszych 7 miesięcy od dnia uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy, które byłoby wydawane na okres maksimum 5 lat, a jego przedłużenie byłoby możliwe na podstawie badań lekarskich, psychologicznych oraz na podstawie

NIK: Wyeksploatowany sprzęt w szpitalach

"; najstarsze miały ponad 40 lat. Połowa szpitali nie zachowywała należytej staranności w utrzymaniu ich właściwego stanu technicznego np. zaniedbując konserwacje. Prawie dwie trzecie zakładów nie przestrzegało obowiązku okresowych testów aparatury, mających na celu sprawdzenie jej fizycznych

Zamiast etatu

takiej podstawie nie uwzględnia się później przy ustalaniu uprawnień pracowniczych.Propozycja korzystna dla......tych, którzy nie mogą pracować ciągle, a czasami chcą dorobić: emerytów, studentów, rencistów, itp.Zajęcia sezonowePraca okresowa, wykonywana przez określoną część roku, związana z konkretną

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

pracy. Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie

Zwolnić złego nauczyciela

złożyć on wniosek o urlop dla poratowania zdrowia; kiedy nie uzyska orzeczenia lekarskiego o zdolności do wykonywanej dotychczasowo pracy po przekroczeniu 65 roku życia w przypadku uzyskania negatywnej oceny pracy w razie nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub

Czyściciel w firmie

. Specjalizują się w nim też osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą pod najróżniejszymi tytułami. Kto to robi? Do końca nie wiadomo, z reklam się tego nie dowiemy.Od kilku lat obserwuje pan i bada relacje interpersonalne w jednym ze szpitali klinicznych w Warszawie.- Tam właśnie działała osoba

Paragraf Matysiakowej

". Zaś "policjantka przez kilka miesięcy odmawiała poddania się badaniu uznając się za emeryta policyjnego".A co z zasadą zwalniania ze względu na wiek? Hajdas twierdzi, że linia orzecznicza sądów nie jest w takich sprawach jednolita. Były bowiem orzeczenia określające osiągnięcie 30 lat

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

, ćwiczeń, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Jak zarządzać komunikacją w projektach?

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń - Ile zarabiają Polacy?Praktyka pokazuje, że projektowanie przepływu informacji i zarządzanie relacjami pomiędzy uczestnikami ma fundamentalny wpływ na termin realizacji i budżet zadań projektowych. Nikodem Dyzma, bohater książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, miał

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

pracownika młodocianego do pracy należy go obowiązkowo skierować na badania lekarskie, które powinny być przeprowadzone w godzinach pracy. Za ten okres pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Gdyby w czasie wykonywania pracy okazało się, że ta praca zagraża zdrowiu młodocianego (potwierdzona badaniami

A może seks z robotem?

nawet, czy zmuszenie robota do stosunku - kiedy on nie chce, bo np. aktualizuje swój system lub ma po prostu zaprogramowane okresowe "nie" dla seksu - będzie uznawane za rodzaj gwałtu? Prof. Arkin jest ekspertem od robotyki Instytutu Technologicznego Stanu Georgia w USA. Jego badania finansuje

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

łatwiej udowodnić (a więc też uzyskać odszkodowanie i rentę). Potem do poradni medycyny pracy (badanie jest bezpłatne, ale musisz mieć skierowanie od lekarza). Poradnie są w każdym mieście wojewódzkim (przy Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy). Tutaj sprawdzą, czy istnieje związek pomiędzy zachorowaniem

Etyczny umysł

, tylko wiele jej odmian - lingwistyczną, logiczno- matematyczną, przestrzenną, kinestetyczną (objawiającą się w sprawności ciała), muzyczną, interpersonalną i intrapersonalną (dotyczą relacji wewnętrznych). Najważniejsze obserwacje Gardnera, dotyczące etycznego umysłu, są wynikiem ponad 12 lat badań nad

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział II - Prawa i obowiązki pracownika

przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, 6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku

2008 - rok podwyżek

- informacyjna potrzeba coraz większej liczby firm powoduje liczniejszy udział w badaniach wynagrodzeń, co z kolei wpływa na zwiększenie i zarazem zmianę badanej próby z roku na rok. Jeśli do badania przyłączają się organizacje, które płacą poniżej mediany rynkowej, wpływa to na obniżenie wartości rynkowych. Po

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

jest na liście i czy istnieje związek pomiędzy zachorowaniem a warunkami pracy. Badanie w specjalistycznych placówkach medycyny pracy jest bezpłatne. Uwaga! O twoim zgłoszeniu do poradni zostaną powiadomione inspekcje - sanitarna i pracy - które wystąpią do twojego pracodawcy o "dokumentację

Import/Export Manager - kierownik do spraw importu i eksportu

, badanie konkurencji, analiza potrzeb klientów, kontakty z urzędami celnymi, agencjami celnymi, Głównym Urzędem Ceł, współpraca z bankami (akredytywy dokumentowe, inkasa, przelewy bankowe, kredyty) i firmami ubezpieczeniowymi, kierowanie działem - zarządzanie zespołem ludzi, kontakty z kluczowymi klientami

Bodyguard po polsku, czyli jacy są nasi ochroniarze

;wykonywania zawodu, potwierdzone odpowiednimi badaniami - wylicza prezes Woron. - Regularnie trenują, doskonalą techniki interwencyjne i umiejętności strzeleckie. Okresowo testują ich wybitni specjaliści w zakresie zwalczania terroryzmu.Prezes Woron już kilkanaście lat działa na rynku

Coaching w polskich firmach

jaki sposób ocenia się rezultaty tej metody szkolenia? - Efektywność można badać na kilka sposobów. Można wziąć pod uwagę ocenę coacha, czyli jak on widzi postęp swojego podopiecznego. Kolejny ważny element to poziom zadowolenia tego ostatniego. Wysoki jest bardzo pozytywnym sygnałem. Sugeruje, że te

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

określanymi mianem dyskryminacji ze względu na płeć, czy sytuacje takie dotyczyły ich osobiście czy też tylko o nich słyszeli lub byli ich świadkami. Wstępne wyniki ankiety mówią, że ponad połowa badanych pracowników zetknęła się ze zjawiskiem dyskryminacji - pełna analiza wyników przeprowadzonej ankiety

Jak negocjować wynagrodzenie

dotychczasowego doświadczenia i zrealizowanych zadań. Im jest ich więcej, tym wyższa wartość pracownika na rynku pracy liczba lat przepracowanych w danym zawodzie i na danym stanowisku jeśli w poprzednim zakładzie pracy przeprowadzane były oceny okresowe, jakie wyniki osiągał pracownik liczba podległych mu ludzi

Polska Lista Płac 2004 - odc. 1. Pensje do 1500 zł

). Pracuje po 7 godzin dziennie. Raz na dwa miesiące firma funduje mu bezpłatne badania okresowe. W tym roku dostał 50 zł podwyżki. Dorabia 300 zł, pracując w weekendy na budowach. Ma wykształcenie zawodowe, nie zna żadnego języka obcego. 1300 zł - dziennikarz sportowy w prywatnej telewizji w Szczecinie

Wykaz chorób i ułomności istotnych przy ocenie zdolności do odbywania służby wojskowej

Przewlekła nieswoista choroba oskrzelowo-płucna w okresie badań diagnostycznych lub leczenia specjalistycznego B Astma oskrzelowa i zespoły astmatyczne ze sporadycznymi zaostrzeniami o niewielkim nasileniu D

badania okresowe - ogłoszenia z GazetaPraca.pl

Okresowe porażenie towarzyszące tyreotoksykozie

Okresowe porażenie towarzyszące tyreotoksykozie (ang. tyreotoxic periodic paralysis) – zespół objawów dotyczący mięśni poprzecznie prążkowanych występujący u chorych z nadczynnością tarczycy (tyreotoksykozą).Choroba ma nieznany mechanizm powstania, ale przypuszcza się że za rozwój objawów

14P/Wolf

. BadaniaBadaniami orbity tej komety od roku 1907 do 1973 zajmował się polski astronom Michał Kamieński. Jego prace polegały na obliczeniach wpływu planet gazowych na orbitę komety. W 1922 roku kometa 14P/Wolf zbliżyła się do Jowisza na odległość zaledwie 0,125 j.a. Tak bliskie zbliżenie miało ogromny wpływ

Wild 2

stycznia 2004 roku z komy komety Wild 2 zostały pobrane próbki pyłu przez sondę kosmiczną Stardust. Badania próbek mają pomóc w określeniu pochodzenia komet i Układu Słonecznego. Cząstki zostały pochwycone w specjalny kolektor z aerożelu. Sonda zbliżyła się na odległość 236 km od jądra komety, wykonując 72

26P/Grigg-Skjellerup

się większości substancji lotnych. Ciało to jest źródłem pochodzenia roju meteorów zwanego pi Puppidami. BadaniaW 1992 roku kometa 26P/Grigg-Skjellerup była celem misji sondy Giotto, która wcześniej (1986) badała kometę Halleya. Próbnik ten znalazł się w odległości ok. 200 km od jądra, jednakże ze względu

67P/Czuriumow-Gierasimienko

. Dlatego jej orbita od tego czasu (siedem pojawień) niewiele się zmieniła. 13 sierpnia 2015 kometa maksymalnie zbliży się do Słońca. Badania bezpośrednie67P/Czuriumow-Gierasimienko została wybrana jako cel dla sondy Rosetta. Dotrze ona do komety w listopadzie 2014, kiedy będzie się znajdować 790 mln km od Słońca

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Badania okresowe

Badania okresowe

Badania okresowe. Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Pracownik jest zobowiązany m.in. do poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim. Powinien on także stosować się do wszelkich wskazań lekarskich.

Osoba kierująca pracownikami, czyli najczęściej sam pracodawca, jest obowiązana zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Zapis ten oznacza, iż jeśli pracownik odmawia poddania się badaniom, pracodawca nie ma prawa dopuścić go do pracy. W tym wypadku, za czas nie wykonywania pracy pracownikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.